Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Παναγιώτου

Είχαμε σήμερα μια πολύ εποικοδομητική και παραγωγική συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εργασίας και φιλο Γιαννο Παναγιωτου, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και με τον οποίο συζητήσαμε τα ακόλουθα θέματα:

1. Την πρακτική εφαρμογή της δικής μας πρότασης νόμου που εγκρίθηκε από την Βουλή τον Μάρτιο του 2023 σχετικά με προτεραιοποιηση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε ουρές αναμονής όπου εξυπηρετείται το κοινό. Συζητήσαμε την εκστρατεία που θα αναλάβει το κράτος προς αρμόδιους φορείς και πολίτες για ενημέρωση/εκπαίδευση σχετικά με τον νέο νόμο, αλλά και την ανάγκη για καλλιέργεια κουλτούρας ευαισθητοποίησης.

2. Μελέτη του ενδεχόμενου στο μέλλον επέκτασης της άδειας μητρότητας στους 6 μήνες για όλα τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που καθιστούν το εγχείρημα δύσκολο σε αυτή τη φάση, αλλά κυριότερα συνδυάζοντας αυτό το ενδεχόμενο με ενίσχυση των υποδομών φύλαξης παιδιών και με τη διευκόλυνση των νέων μητέρων για επιστροφή στην αγορά εργασίας.

3. Την εντατικοποίηση των ενεργειών για μηχανογράφηση και μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου που απαιτείται σχετικά με την υποβολή επιδομάτων του Υπ Εργασίας προς του πολίτες( ανεργιακο, ασθένειας, ανικανότητας, μητρότητας, συντάξεις κτλ).