“Ναι, μπορούμε να βγούμε από την κρίση”

Το ερώτημα πότε και πώς θα βγούμε από την κρίση, απαιτεί μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη ανάλυση για να απαντηθεί. Κυριότερα όμως, απαιτεί μια σωστή αντίληψης της πραγματικότητας, ανοικτό μυαλό και όραμα για αλλαγή. Επιγραμματικά, θεωρώ τα ακόλουθα ως τους κυριότερους παράγοντες: 1.    Ανάκτηση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας και αποκατάσταση της τραυματισμένης εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό: Η κάκιστη διαχείριση των οικονομικών και εξωτερικών μας σχέσεων την τελευταία πενταετία, έβαλε δυστυχώς την Κύπρο στη γωνιά, με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Πρέπει να πείσουμε τους ευρωπαίους εταίρους μας για τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία μας. Πρέπει να πείσουμε τους ξένους επενδυτές … Διάβασε περισσότερα…