Μετά από εισήγηση μας ως Δημοκρατικός Συναγερμός, μαζί με άλλους συναδέλφους, έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Υγείας της Βουλής Των Αντιπροσώπων για τα πολύ σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, αλλά και για τις προσπάθειες για ανέγερση του νέο Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας. Πρωτίστως, θέλουμε να δηλώσουμε την ικανοποίηση μας στο ότι έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας, όπως ήταν άλλωστε και η εξαγγελία του προέδρου της Δημοκρατίας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα θέτει το πλαίσιο για προκήρυξη δημόσιων προσφορών μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, με στόχο την έναρξη των εργασιών μέχρι το καλοκαίρι του … Διάβασε περισσότερα…