Δήλωση Επιτροπή Οικονομικών 24/01/2022

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών τον προϋπολογισμό της Cyta για το 2022. Έχει καταστεί πλέον ξεκάθαρο ότι η Cyta έχει γυρίσει σελίδα την τελευταία δεκαετία από την περίοδο της λεηλασίας και της οικονομικής κακοδιαχείρισης των προηγούμενων δεκαετιών που οδήγησαν σε μεγάλα σκάνδαλα τα οποία κατέληξαν στα δικαστήρια, βλέπουμε σήμερα ένα ευέλικτο και σύγχρονο οργανισμό ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και με μια συνετή και σοβαρή οικονομική διαχείριση. Μάλιστα όπως έχει ήδη αναφερθεί με βάση τα έσοδα της τελευταίας τριετίας, καταγράφεται η υψηλότερη κερδοφορία μετά τη φορολογία των τελευταίων 13 ετών ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή είναι ακριβώς η ουσία που ως Δημοκρατικός Συναγερμός επιθυμούμε να επικροτήσουμε.

Ότι ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός οργανισμού, η ουσία είναι ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με ευελιξία, με σύγχρονο τρόπο διαχείρισης, με ιδιωτικούς managers οι οποίοι γνωρίζουν τις προκλήσεις της διεθνής αλλά και της τοπικής αγοράς.

Επίσης οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι ο Πρόεδρος της Cyta μας έχει ενημερώσει ότι υπάρχει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Cyta που συμπεριλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση του 5g, μέχρι τον Μάρτη του 2022 θα υπάρχει 100% πληθυσμιακή κάλυψη στην Κύπρο που αυτό θα καταστήσει την χώρα μας ως την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα το πράξει, αυτό με την επέκταση των υποθαλάσσιων συνδέσεων με στόχο τη σύνδεση με περαιτέρω 6 χώρες και με στόχο τη μετάβαση της Cyta στην ψηφιακή και την πράσινη εποχή.

Θέλουμε να συγχαρούμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός και το προηγούμενο αλλά και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, όλο το προσωπικό, τη διευθυντική ομάδα για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη Cyta.

Δήλωση Επιτροπή Υγείας 20/01/22

Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας στη συνέχεια της κατ’ άρθρου συζήτησης για τον περί επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών στην παρουσία του Υπουργού Υγείας. Οφείλω να πω ότι είχαμε μια πάρα πολύ εποικοδομητική συζήτηση απ’ όλες τις απόψεις και από πλευράς Υπουργού ο οποίος είχε αντιληφθεί και αντιλαμβάνεται τις εποικοδομητικές ανησυχίες των κομμάτων αλλά και από πλευράς κομμάτων οι οποίοι είχαν θέσει τα ερωτήματα τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους με σκοπό να έχουμε αυτή την καλή συζήτηση για να μπορέσουμε να αναδιαμορφώσουμε το κείμενο με στόχο να εξυπηρετήσουμε το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη και τη δημόσια υγεία. Να πω … Διάβασε περισσότερα…

Δήλωση Επ. Υγείας – Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Τροποποιητικός Νόμος – Κουβούκλια για θέματα Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας τον περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων τροποποιητικό νόμο που αφορούσε την απάλειψη πλέον της ανάγκης για δημιουργία κουβουκλίων όσον αφορά τα θέματα ογκολογίας και χημειοθεραπειών ούτως ώστε να μπορούν κάποιες κλινικές που δεν έχουν τα χρήματα και είναι μεγάλο το κόστος για να δημιουργήσουν αυτά τα κουβούκλια στα ίδια τα κέντρα τους, να μπορούν να συνεργάζονται και να συμβάλλονται με άλλα κέντρα. Και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 9 συγκεκριμένα ιδιωτικά κέντρα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στον τομέα της ογκολογίας και της παθολογίας διασφαλίζοντας βεβαίως με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορούν όλοι οι ασθενείς να εξυπηρετούνται … Διάβασε περισσότερα…

Δήλωση Επ. Υγείας – Μελέτη για δημιουργία Κέντρου Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στη Κύπρο

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το αυτεπάγγελτο θέμα που είχαμε καταθέσει ως Δημοκρατικός Συναγερμός για τη δημιουργία ενός Κέντρου Μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην Κύπρο και την ανάγκη εκπόνησης μιας μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας, αλλά και η αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνται από το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να μεταβούν στο εξωτερικό με τις οικογένειες τους για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και με μεγάλο κόστος προς το κράτος για να μπορέσουν πραγματικά να περιθάλψουν την υγεία τους. Σ’ αυτά τα πλαίσια οφείλω να τονίσω ότι το Υπουργείο Υγείας είναι θετικό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Αναμένουμε δέσμευση … Διάβασε περισσότερα…

Δηλώσεις για τον νόμο περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων – Επιτροπή Οικονομικών 10/01/22

Για τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών για τα περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων νόμο, θέλουμε να επαναλάβουμε τη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ενός δανειολήπτη που έχει δάνειο στην τράπεζα να παραμένουν τα ίδια εάν το δάνειο μεταφερθεί σε εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων ή σε εταιρεία διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων. Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να είναι ούτε σε ευνοϊκότερη αλλά βεβαίως ούτε σε δυσμενέστερη θέση με αυτή τη μεταφορά. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το νομοσχέδιο με τις προτεινόμενες τροπολογίες θεωρούμε ότι καταστρατηγείται η ίση μεταχείριση μεταξύ τραπεζών και εταιρειών αλλά και … Διάβασε περισσότερα…