Δέκα Σημεία Αντι-Λαϊκισμού

Μετά την υπεύθυνη στάση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση τωνεγγυήσεων στην Ελληνική Τράπεζα και των νομοσχεδίων για τις αλλαγές στονομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ),παρατίθενται ορισμένες επισημάνσεις:

1. Ο Συνεργατισμός, ακόμη και μέχρι σήμερα, ταλανίζεται από τα βαρίδια τουπαρελθόντος, τις κακές πρακτικές και νοοτροπίες δεκαετιών, οι οποίες οδήγησανσε €7.5δις ΜΕΔ το 2014. Λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης, αλλά και με κύριογνώμονα την αποφυγή του κουρέματος στο Συνεργατισμό τότε, το κράτος στήριξετο Συνεργατισμό με κρατική ενίσχυση ύψους €1.7δις (2014-15). Κύρια προϋπόθεσητης κρατικής ενίσχυσης, την οποία έθεσαν οι ευρωπαίοι επόπτες, ήταν η μηεμπλοκή του κράτους στη Διοίκηση της Τράπεζας και η σταδιακήαποκρατικοποίηση του. Πολύ γνωστές προϋποθέσεις σε όσους ψήφιζαν τηνκρατική ενίσχυση, από το 2014. Δυστυχώς, λόγω των έντονων και αυξημένωνεποπτικών πιέσεων εντός του 2018 (νέο διεθνές λογιστικό πρότυπο IFRS9 από1.1.18), των αυξημένων προβλέψεων σχεδόν ύψους €820εκ. λόγω του μηαποτελεσματικού νομοθετικού μας πλαισίου, που οδήγησαν σε μη αναμενόμενεςπολύ ψηλές κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €600εκ., οδηγηθήκαμε σε αναγκαστικήεπίσπευση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, με τις γνωστές δύσκολες αλλάαναγκαίες, υπό τις περιστάσεις, λύσεις.

2. Με την απόφαση της Βουλής, ξεκινά η υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύΣυνεργατισμού-Ελληνικής Τράπεζας (ΕΤ). Η ΕΤ αναλαμβάνει υποχρεώσεις(liabilities) ύψους €9-9.5δις περίπου καταθέσεων – αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνειτην υποχρέωση να τις ξεπληρώσει μέχρι το τελευταίο σεντ. Ως αντιστάθμισμα γιανα μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις υποχρεώσεις, αναλαμβάνει γύρω στα €10-10.3δις περιουσιακά στοιχεία (assets) (εξυπηρετούμενα δάνεια, ΜΕΔ κυβερνητικάομόλογα, κτλ).

3. Με τη Συμφωνία, διασφαλίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καταθέσεις τωνκαταθετών στο Συνεργατισμό, οι οποίες μεταφέρονται πλέον στην ΕΤ. Μηδενίζεταιο οποιοσδήποτε κίνδυνος από τα γνωστά ακραία σενάρια, και δημιουργούνται πιογερά θεμέλια για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου στο μέλλον.

4. Με τη Συμφωνία, διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των υπάλληλων τουΣυνεργατισμού ως εξής: μέχρι 1100 υπάλληλοι μεταφέρονται στην ΕΤ, 650 στοΦορέα Διαχείριση ΜΕΔ, και 900 θα πρέπει να επιλέξουν το Σχέδιο ΕθελουσίαςΑποχώρησης. Χωρίς τη Συμφωνία, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η διασφάλιση τωνπιο πάνω.

5. Η ΕΤ εξελίσσεται σε ένα πιο εύρωστο δυνατό τραπεζικό ίδρυμα, πλήρωςανακεφαλαιοποιημένο και θωρακισμένο έναντι ακραίων σεναρίων, με μειωμένο τοδείκτη ΜΕΔ ακόμα και κάτω των 25%. Μόνο καλή είδηση μπορεί να αποτελέσει τογεγονός ότι η δεύτερη συστημική τράπεζα του τόπου ενισχύεται καιενδυναμώνεται.

6. Ξεκινά η υλοποίηση του Φορέα διαχείρισης ΜΕΔ, το οποίο ήταν εισήγηση σχεδόνόλων των πολιτικών δυνάμεων. Ο οποιοσδήποτε που σήμερα εκπλήσσεται με το
γεγονός ότι πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης την υλοποίηση της εν λόγωεισήγησης, είναι άξιο απορίας με ποιο τρόπο πίστευε ότι μπορούσε να υλοποιηθείστο παρελθόν. Η διαφορά του 2013 με το σήμερα είναι ότι σήμερα η Κυβέρνησηέχει την οικονομική δυνατότητα και μπορεί να το πράξει. Και αυτό ως απόρροια τηςσυνετής και υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης που οδήγησε τον τόπο μας στηνανάπτυξη και στα πλεονάσματα. Η επιβάρυνση στον φορολογούμενο πολίτη είναι€3.5δις, αλλά ως αντάλλαγμα και εξασφάλιση, αναλαμβάνει περιουσιακά στοιχείαύψους €8.3δις.

7. Οι αλλαγές στο νομοθετικό μας πλαίσιο ήταν αναγκαίες καθότι μέσα από τηνεφαρμογή του τα τελευταία δύο χρόνια, διαφάνηκαν αδυναμίες και ελλείψεις. Οιαλλαγές αυτές είναι ο λόγος που θα μπορέσει ο Φορέας να αποπληρώσει τηνεπιβάρυνση των €3.5δις του φορολογούμενου πολίτη. Με τη σωστή διαχείριση πουαναμένουμε να γίνει, μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις, σύντομα το βάρος στοΔημόσιο Χρέος και στο φορολογούμενο πολίτη θα μειωθεί αισθητά και θαεξαλειφθεί σε βάθος χρόνου.

8. Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση τωνβιώσιμων αναδιαρθρώσεων και επιτέλους αντιμετωπίζουν στη ρίζα του τουςστρατηγικά κακοπληρωτές. Οξύμωρο σχήμα είναι από τη μια κάποιος να αρνείταιτην επίσπευση των εκποιήσεων εκεί και όπου πρέπει, και από την άλλη να φωνάζεινυχθημερόν ότι δεν γίνεται τίποτε για αντιμετώπιση των ΜΕΔ. Το μόνο που κάποιοιθα επιτύγχανα εάν δεν άλλαζε το πλαίσιο για τις εκποιήσεις, θα ήταν η συνέχισητης προστασίας των στρατηγικά κακοπληρωτών. Με αυτές τις αλλαγέςδιασφαλίζεται το τραπεζικό μας σύστημα στο σύνολο του και θωρακίζονται οισυστημικές μας τράπεζες έναντι των επικείμενων στρες τεστ.

9. Το Σχέδιο Εστία αποτελεί την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης για ναπροστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες που δεν μπορούν αποδεδειγμένα ναπληρώσουν. Και προωθείται ακριβώς τώρα που η Κυβέρνηση έχει την οικονομικήδυνατότητα να το πράξει. Αυτό ως θέμα αρχής. Επειδή όμως γίνεται αντιληπτό ότικάποιες πρόνοιες του Σχεδίου είναι ενδεχομένως προκλητικές για το συνεπήδανειολήπτη, υπάρχει η ευχέρεια για συζήτηση και τροποποίηση του εν λόγωΣχεδίου μέσα από το διάλογο.

10. Ο λαϊκισμός, οι ατάκες και οι ύβρεις τις τελευταίες βδομάδες άγγιξαν κόκκινο.Η καλόπιστη κριτική είναι πάντα καλοδεχούμενη καθώς συμβάλλει στο διάλογο.Καθυστερήσεις και παραλείψεις ενδεχομένως να υπάρχουν, αλλά αυτό πουπαρατηρείται τον τελευταίο καιρό από κάποιους (όχι όλους) δεν είναι κριτική αλλάμια άνευ προηγούμενου ανθρωποφαγία και «κανιβαλισμός». Δυστυχώς όπωςπάντα, αποδεικνύουμε ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου στην Κύπρο. Και επειδή ταπεράσαμε ξανά στο παρελθόν, θα ήταν καλό για όλους να κάνουν υπομονή.Εξάλλου η έρευνα από τη Διερευνητική Επιτροπή για το όλο θέμα, έχει ήδηξεκινήσει.