Συμμετοχή (6-8/3) στις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου των Γυναικών Βουλευτριών της Κοινοπολιτείας (CWP)

Ως μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο (CPA), συμμετείχα σήμερα στις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου των Γυναικών Βουλευτριών της Κοινοπολιτείας (CWP).

Πολύ εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γυναικών από διαφορετικη αφετηρία και κουλτούρα σχετικά με τα θέματα ισότητας, της ενδυνάμωσης του ρόλου της γυναίκας, ιδιαίτερα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, για ζητήματα μητρότητας, ζητήματα μισθών και εργασίας και ζητήματα ισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ιδιαίτερες ευχαριστιες στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Μαλτας, κ. Anglu Farrugia για την παρουσία του και την εποικοδομητική του συμβολή στον διάλογο.

#CWP #CPA #womenempowerment #womensupportingwomen #womenempoweringwomen #commonwealth