Συζήτηση για τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό και για τα κόκκινα Δάνεια στο Τραπεζικό Σύστημα – Έχεις Μέσον, TVOne, 16.4.18