Δήλωση Βουλεύτριας κ. Σάβιας Ορφανίδου για προϋπολογισμό Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Με ικανοποίηση ακούσαμε σήμερα τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου του, να θέτει τα θέματα περιβάλλοντος και ευημερίας των ζώων στο επίκεντρο του Υπουργείου του. Πέρα από τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων, χαιρετίζουμε την πρόθεση του Υπουργείου να δώσει ένα κονδύλι ύψους 750.000 για τη δημιουργία επαρχιακών καταφυγίων ζώων καθώς επίσης χαιρετίζουμε και τη στήριξη που δίνεται σε φιλοζωικές οργανώσεις και την αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τα καταφύγια ζώων. Επιπρόσθετα χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου, να ενισχύσει και να βελτιώσει τα προγράμματα για τη στείρωση … Διάβασε περισσότερα…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πορεία Υλοποίησης των Έργων στη Σολέα, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους – 1 Δεκεμβρίου 2020

Μετά από εισήγηση μας μαζί με τον συνάδελφο Χρίστο Ορφανίδη, συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής το θέμα της ενημέρωσης για την υλοποίηση των έργων στην περιοχή Σολέας, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη των ορεινών Κοινοτήτων του Τροόδους. Μια Εθνικής Στρατηγική, η οποία είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της αστυφιλίας, τη διασύνδεση του αστικού κέντρου με τις ορεινές περιοχής, την ανάπτυξη του επιχειρείν και της επιχειρηματικότητας στα ορεινά, την προώθηση των παραδοσιακών μας προϊόντων, την προώθηση της γεωργίας και του μεταποιητικού τομέα και την προώθηση υπηρεσιών υγείας και ασθενοφόρων στις απομακρυσμένες περιοχές. Στα πλαίσια της … Διάβασε περισσότερα…

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ο σύμμαχος της Κύπρου στα δύσκολα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε τη δεύτερη μεγάλη δέσμη μέτρων για στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει σχέδια επιδότησης επιτοκίου για επιχειρήσεις αλλά και για σκοπούς ιδιοκατοίκησης με συγκεκριμένα κριτήρια, εφάπαξ επιδότηση 50000 μικρών επιχειρήσεων συνολικού πακέτου πέραν των €100εκ, προώθηση σημαντικών και ώριμων αναπτυξιακών έργων, περαιτέρω στήριξη του τουριστικού τομέα με σχέδια κινήτρων μέχρι €15.7εκ και μείωση του ΦΠΑ από 9% σε 5%, στήριξη του αγροτικού κόσμου με σχέδιο συνολικού ύψους €22εκ και πολλά άλλα.

Κυριότερα όμως, το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από ευρωπαϊκά ταμεία ύψους €1.7δις προς όφελος των κυπριακών επιχειρήσεων. Τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από σχέδια/ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία σήμερα προσμετρά περισσότερο από 35 χρόνια στήριξης της κυπριακής οικονομίας: η συνολική στήριξη που έχει λάβει η Κύπρος από την ΕΤΕπ, για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μέχρι το τέλος του 2019, έφτανε το 19% του ΑΕΠ της χώρας, με συνολικό δανεισμό ύψους περίπου €4δις.

Η πιο σημαντική στήριξη που έλαβε ο ιδιωτικός τομέας της Κύπρου από την ΕΤΕπ ήταν κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2013, όπου η πρόσβαση σε δανεισμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν σχεδόν αδύνατη. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, η ΕΤΕπ παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους (χαμηλότοκα και μακροπρόθεσμα), λόγω κρατικών εγγυήσεων, σε όλες τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους δανείζουν στον ιδιωτικό τομέα με εξίσου ευνοϊκούς όρους (EIB Schemes). Το Σχέδιο αυτό έχει μεγάλη επιτυχία, καθώς μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την ΕΤΕπ δάνεια ύψους σχεδόν €1δις, τα οποία διοχετεύονται με πολύ χαμηλά επιτόκια από τις κυπριακές τράπεζες σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 3000 εργαζομένους. Από αυτό το Σχέδιο, έχουν προωθηθεί μέχρι σήμερα πέραν των 550 αναπτυξιακών επενδύσεων, πολλές από τις οποίες δεν θα προωθούνταν εάν δεν υπήρχε ο χαμηλότοκος δανεισμός από την ΕΤΕπ. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει η εξαγγελία του Προέδρου για περαιτέρω ενίσχυση των Σχεδίων δανειοδότησης της ΕΤΕπ με επιπρόσθετα €500εκ, τα οποία θα διοχετευτούν στις κυπριακές επιχειρήσεις από τις τράπεζες της χώρας, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους.

Η δεύτερη εξαγγελία του Πρόεδρου σχετικά με την ενίσχυση της ρευστότητας αφορά το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (Cyprus Entrepreneurship Fund), το οποίο ιδρύθηκε το 2013 με χρηματοδότηση της ΕΤΕπ και με την τότε συνεργασία δύο κυπριακών τραπεζών, με στόχο τη χρηματοδότηση μικρότερων επιχειρήσεων με προσωπικό μέχρι και 250 εργαζομένους. Το εν λόγω Ταμείο βασίζεται σε μηχανισμό επιμερισμού κινδύνου μεταξύ των κυπριακών τραπεζών (50%) και του Ταμείου (δανειοδότηση της Κυβέρνησης από ΕΤΕπ) (50%) και αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης του ιδιωτικού τομέα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης του 2013, στηρίζοντας τότε γύρω στις 500 επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τη διαχείριση του Ταμείου την έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (European Investment Fund), χωρίς την εμπλοκή της Κυβέρνησης στη διαδικασία δανειοδότησης. Με βάση τις εξαγγελίες του Προέδρου της ΚΔ, το εν λόγω Ταμείο θα ενισχυθεί σήμερα με ρευστότητα ύψους €800εκ (€400εκ από ΕΤΕπ και €400εκ από κυπριακές τράπεζες) για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας, με μέγιστο ύψος δανείου €1.5εκ και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους.

Το τρίτο εργαλείο στα πλαίσια της ενίσχυσης της ρευστότητας αφορά τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund), το οποίο δημιουργείται για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ και διαχειριστής του οποίου θα είναι η ΕΤΕπ. Το Ταμείο έχει σχεδιαστεί για να παραχωρεί εγγυήσεις μέχρι και 80% προς τους ενδιάμεσους φορείς (τράπεζες) για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία. Η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει από το εν λόγω Ταμείο ποσό μέχρι €400εκ για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας.

Έχω βιώσει την οικονομική κρίση του 2013 ως στέλεχος του Υπ. Οικονομικών, μέλος της ομάδας που διαχειρίστηκε το Μνημόνιο και την επιβίωση της οικονομίας μας. Έζησα από πρώτο χέρι τις τότε λαϊκίστικες φανφάρες και τα κενά συνθήματα μικροπολιτικής. Έζησα όμως και όλη την πορεία της σωστής και υπεύθυνης διαχείρισης της Κυβέρνησης Αναστασιάδη που μας πήρε από την καταστροφή στην ανάκαμψη, από τον πανικό στην ελπίδα, από τη διάλυση στην προοπτική. Σήμερα βιώνω ξανά μια νέα πολύ διαφορετική οικονομική κρίση ως Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ. Έζησα ξανά όπως και όλοι μας, το λαϊκισμό και την μικροπολιτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που εμπόδισαν την προώθηση του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις. Βιώνω όμως και πάλι την υπεύθυνη και σοβαρή πολιτική της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, η οποία με έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό, με ορθολογισμό και σύνεση μας οδηγεί ξανά στην γνωστή πλέον πορεία εξόδου από την κρίση. Και έχω βαθιά την πεποίθηση, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει την τελευταία δεκαετία στα οικονομικά δρώμενα του τόπου μας, ότι για ακόμη μια φορά, για δεύτερη φορά, θα τα καταφέρουμε!

Αμμόχωστος

Δεν είμαι Αμμοχωστιανή. Αλλά δεν έκρυψα ποτέ τη μεγάλη αγάπη που έχω για την επαρχία Αμμοχώστου, και ιδιαίτερα για τα κατεχόμενα μέρη μας στο ανατολικό άκρο του νησιού μας. Διάβασα με μεγάλη λύπη για το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης του Βαρωσιού, για πρώτη φόρα σε ΤΚ και Τούρκους δημοσιογράφους, από το κατοχικό καθεστώς. Είδα φωτογραφίες από την εγκαταλειμμένη πόλη, είδα την ερήμωση, τα κατεστραμμένα κτήρια. Σκέφτηκα ότι υπάρχουν Αμμοχωστιανοί πρόσφυγες που σήμερα βλέπουν για πρώτη φορά από το 1974 μια φωτογραφία της περιουσίας τους, του σπιτιού τους, της γειτονιάς τους. Και ένιωσα τον πόνο, το θυμό και την οργή τους. … Διάβασε περισσότερα…

Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου στην Κύπρο -EuroKerdos Magazine

Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κύπρο έχει προωθηθεί μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν σχεδόν αδύνατη, τα χρηματοδοτικά σχέδια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τα διαρθρωτικά ταμεία, ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση και την επέκταση των κυπριακών επιχειρήσεων. Λόγω των αυστηρών διαδικασιών του παραδοσιακού τρόπου παροχής δανείων από τις τράπεζες, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, και ιδιαίτερα για τις startups. Παρά … Διάβασε περισσότερα…

«Θέλουμε απλώς ίση μεταχείριση

Είχα την τιμή να παρευρεθώ πρόσφατα σε μια πολύ διαφορετική, αλλά συνάμα, πολύ συγκινητική εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Εκστρατεία «AWARE», με τίτλο «Γυναίκα Πρόσφυγας, Γυναίκα Μετανάστρια στην Κύπρο». Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, ίσως για πρώτη φορά, να ακούσουν από πρώτο χέρι τις βιωματικές αφηγήσεις 5 γυναικών από 4 διαφορετικές χώρες, οι οποίες είναι μετανάστριες/πρόσφυγες/αιτήτριες πολιτικού ασύλου στην Κύπρο: της Rema από τη Συρία, της Zuleqa και της Nasiyo από τη Σομαλία, της Ester από τις Φιλιππίνες και της Cracia από Κονγκό. Η Rema, νεαρή μητέρα ενός παιδιού μόλις 3 … Διάβασε περισσότερα…

ΜΕΔ: Στο ίδιο Έργο θεατές

Η πρόθεση ορισμένων κοινοβουλευτικών κομμάτων για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), μας βρίσκει για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια στο ίδιο «χιλιοειπωμένο» έργο θεατές: σε περιόδους κρίσης λειτουργούμε σοβαρά και υπεύθυνα, λαμβάνοντας ομολογουμένως δύσκολες αλλά αναγκαίες για τον τόπο μας αποφάσεις, και μόλις αντιληφθούμε ότι τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα, έχουμε την τάση για πισωγυρίσματα. Καταρχάς θα συμφωνήσω ότι μέσα από την πρακτική εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου, ενδεχομένως να προκύψουν κενά/ελλείψεις, τα οποία θα μπορούν στην πορεία να διορθωθούν (όπως άλλωστε έγινε και στη περίπτωση της εφαρμογής του … Διάβασε περισσότερα…

Δημοκρατικός Συναγερμός: Η Νέα Εποχή

Ψες στο Δημοκρατικό Συναγερμό κάναμε, ίσως, την πιο παραγωγική και χρήσιμη συζήτηση της τελευταίας δεκαετίας. Χωρίς ίχνος εσωστρέφειας, φόβου και σύγκρουσης, αλλά με διάθεση για αυτοκριτική, σεβασμό στην αντίθεση άποψη και έγνοια για τον τόπο, μιλήσαμε ανοικτά και ξεκάθαρα για αυτά που μας προβληματίζουν, για τα λάθη που έχουν γίνει, αλλά κυριότερα, για το που θέλουμενα πάμε και ποιο είναι το όραμα μας για τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας. Είναι κοινή παραδοχή ότι έχουν γίνει λάθη/παραλείψεις, τα οποία οδήγησαν στην απώλεια μιας σεβαστής μερίδας παραδοσιακών ψηφοφόρων του Συναγερμού,ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Ενδεχομένως, με την επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθήθηκε, … Διάβασε περισσότερα…

Προσωπική Επαφή με τους Πολίτες

Πίστευα και θα πιστεύω πάντα ότι η προσωπική επαφή με τη βάση της κοινωνίας, με τους πολίτες, είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας για όσους επιθυμούν να ασχολούνται ενεργά με τα κοινά και την πολιτική. Το άτομο που εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των πολιτών, το άτομο που εκπροσωπεί επάξια τους πολίτες, είναι το άτομο που έχει μάθει να ακούει προσεκτικά τους πολίτες, να αφουγκράζεται την κοινωνία και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άνθρωπο. Αφουγκραστήκαμε πολλά τον τελευταίο χρόνο. Οργή, δυσαρέσκεια, αγανάκτηση, μα πάνω από όλα απογοήτευση και απαξίωση. Το πιο τρομακτικό από όλα είναι αυτή η αδιαφορία που απορρέει … Διάβασε περισσότερα…