Χαιρετισμός στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών εκ μέρους του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου

“Την τελευταία δεκαετία έχουμε αναπτύξει μια συγκροτημένη κοινωνική πολιτική στο βαθμό που μας έχουν επιτρέψει τα οικονομικά του κράτους από το 2013 ως και το ξέσπασμα της πανδημίας. Θεσμοθετήσαμε σειρά επιδομάτων για στήριξη της οικογένειας, των μονογονιών, των συνταξιούχων, των προσφύγων, της ευρύτερης κοινωνίας.

Την ίδια ώρα δεν φοβόμαστε να παραδεχτούμε ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, να προχωρήσουμε στηρίζοντας ευάλωτους συμπολίτες μας όπως τα τυφλά άτομα και τα άτομα με οπτική αναπηρία, με έναν γνώμονα. Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, διακρίσεις και ρατσισμό.

Να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που έχουν οι τυφλοί συμπολίτες μας. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες διευκόλυνσης στην προσβασιμότητα και κινητικότητα. Να εντάξουμε ακόμη περισσότερους τυφλούς συμπολίτες μας στην αγορά εργασίας, συμπολίτες μας που είναι σε εργάσιμη ηλικία. Ώστε να μην νιώθουν αποκλεισμένοι από την κοινότητα ή ότι ζουν στο περιθώριο»

Απόσπασμα από τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβερωφ Νεοφυτου, τον οποίο εκπροσώπησα στην σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών.