Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών

12 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών!

Σύνδεσμος Ρευματοπαθειών Κύπρου,
Συμπορευόμαστε για μια καλύτερη ποιότητα ζωή!

#Συμπορευόμαστε #ΣυΡεΚ

Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου ΣύΡεΚ