Με την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πράγα

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το REPowerEU Πρόγραμμα και οι αναδυόμενες μεγάλες προκλήσεις από την παρούσα ενεργειακή κρίση και την κρίση του πληθωρισμού ήταν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που είχαμε σήμερα μεταξύ των πολιτικών δυνάμενων που ανήκουν στην μεγάλη Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ιδιαίτερα με την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Σταύρο Καλογιανννη, συζητήσαμε την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή, από τη μια να συγκρατήσουμε τις τεράστιες διαστάσεις που παίρνει ο πληθωρισμός, ενώ την ίδια ώρα να έχει την ευχέρεια το κάθε κράτος μέλος να στηρίξει οικονομικά τους πολίτες του αυτή τη δύσκολη εποχή.

Από τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ στην Πράγα 10-11 Οκτωβρίου 2022.

#eu #RRF #environment #energycrisis2022 #europeancommission🇪🇺 #czechpresidency2022 #IPCSECG #prague #resilience #recoveryandresiliencefund