Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι πρόγραμμα στήριξης ή οικονομική κατοχή; Κωδικός Ευρώπη ΡΙΚ1 – 03-06-2013

Η εφαρμογή του Μνημονίου αλλά και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου. Καιρός να πάμε μπροστά!