Απαιτώ το Δημοκρατικό μου Δικαίωμα!

Σε δύο περίπου μήνες από σήμερα θα διεξαχθούν οι δημοτικές εκλογές στην Κύπρο. Οι επερχόμενες εκλογές θα είναι οι πρώτες που θα διεξαχθούν στη μετά-Μαρί εποχή, σε μια εποχή όπου η κρίση των θεσμών και η απαξίωση της πολιτικής αγγίζει κόκκινο.

Σε αυτό το ζοφερό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, προκύπτει και ένα άλλο κρίσιμο θέμα που αφορά άμεσα τις δημοτικές εκλογές και ιδιαίτερα το δημοκρατικό δικαίωμα μιας μεγάλης μερίδας των πολιτών, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ταυτότητας, να διεκδικήσουν μια θέση στα δημοτικά/κοινοτικά συμβούλια.

Πριν περίπου ένα χρόνο, η Βουλή των Αντιπροσώπων στην πλειοψηφία της (πλην του ΑΚΕΛ), ψήφισε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για άρση του ασυμβίβαστου μεταξύ δημόσιου υπάλληλου και δημοτικού/κοινοτικού συμβούλου. Δηλαδή, σε περίπτωση εκλογής του δημόσιου υπάλληλου στη θέση δημοτικού/κοινοτικού συμβούλου, να μην είναι αναγκασμένος, όπως ισχύει σήμερα, να παραιτείται, είτε από το αξίωμα του είτε από τη θέση του στη Δημόσια Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικαλούμενος αντισυνταγματικότητα του τροποιητικού νόμου, δεν τον υπέγραψε και προχώρησε σε αναφορά προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Έκτοτε, μέχρι και σήμερα δύο μήνες πριν τις εκλογές, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει βγάλει την απόφαση του για το θέμα.

Σαφέστατα η τροποποίηση του ασυμβίβαστου θεωρείται ενέργεια προς την σωστή κατεύθυνση. Μια ενέργεια που προωθεί την άρση μιας αναχρονιστικής πρόνοιας και μιας κατάφορης αδικίας που συνεχίζεται δεκαετίες τώρα κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Τη στιγμή που ο κάθε εργαζόμενος πολίτης είτε στον ιδιωτικό ή τραπεζικό τομέα έχει το δικαίωμα, εφόσον εκλεγεί, να διατηρεί και τις δύο θέσεις, η αδικία εις βάρος των δημόσιων υπαλλήλων δημιουργεί συνθήκες δυσμενής διάκρισης και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Παράλληλα, η άρση του ασυμβίβαστου συνάδει απόλυτα και με την τακτική που ακολουθείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η Κύπρος ενδεχομένως να είναι το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ που διατηρεί ακόμη στη νομοθεσία της τη στέρηση αυτού του δικαιώματος από τους δημόσιους υπαλλήλους.

Είναι βεβαίως λογικό η άρση του ασυμβίβαστου να συνοδευτεί με ασφαλιστικές δικλείδες για διαφύλαξη της αρχής της χρηστής διοίκησης στη Δημόσια Υπηρεσία. Προς αυτή την κατεύθυνση, μετά από εισήγηση του ΔΗΣΥ, έχει εισαχθεί πρόνοια στον τροποιητικό νόμο, με την οποία ο γενικός έφορος εκλογών, πριν ή και μετά την εκλογή ενός δημοσίου υπαλλήλου στη θέση του δημοτικού/συμβούλου, να εξετάζει κατά πόσο υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων λόγω της εργασίας του, και σε τέτοια περίπτωση να παραιτείται είτε από το αξίωμα ή τη θέση του. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται το επιχείρημα των διαφωνούντων ότι με την άρση του ασυμβίβαστου θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη Δημόσια Υπηρεσία από διεκδίκηση δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται είτε στις επαρχιακές διοικήσεις, ή στην Πολεοδομία ή στο Κτηματολόγιο, ή κατέχουν διευθυντικές θέσεις για θέματα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η πιο πάνω τοποθέτηση μου, η οποία είναι και θέση όλων των κομμάτων πλην του ΑΚΕΛ, δεν έχει στόχο να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στη δημόσια υπηρεσία ή στην κοινωνία ευρύτερα, ούτε να καλύψει τις όποιες διαχρονικές αδυναμίες υπάρχουν στην άσκηση των καθηκόντων μερίδας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στόχος μου είναι να δοθεί σε όλους εμάς τους δημόσιους υπαλλήλους το δημοκρατικό δικαίωμα να υπηρετήσουμε την πολιτεία και από το πόστο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι προς το συμφέρον της πολιτείας να αποκλείει τους δημόσιους υπαλλήλους, και ιδιαίτερα τους νέους από την τοπική αυτοδιοίκηση, και σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης τα δημοτικά/κοινοτικά συμβούλια να απαρτίζονται σχεδόν αποκλειστικά από συνταξιούχους.

Με τα πιο πάνω, εκφράζω την πρόθεση μου, εάν και εφόσον δημοσιευτεί εγκαίρως η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, και εάν και εφόσον είναι θετική για την άρση του ασυμβίβαστου, να διεκδικήσω μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας.

Σάβια Ορφανίδου