Ο σημαντικός ρόλος της ΕΤΕπ στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στα 28 Κράτη Μέλη (η Κύπρος συμμετέχει με ποσοστό 0.111%). Η ΕΤΕπ δημιουργήθηκε το 1958 και προσμετρά ήδη 60 χρόνια εμπειρίας σε χρηματοδοτήσεις έργων εντός και εκτός της Ευρώπης, για περίπου 450 έργα ετησίως σε περισσότερες από 160 χώρες. Η ΕΤΕπ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο δανειστή και δανειζόμενο παγκοσμίως. Αντλεί ρευστότητα από τις διεθνείς αγορές με πολύ ευνοϊκούς όρους λόγω του ότι ως Οργανισμός έχει αξιολογηθεί με «AAA», και μεταφέρει αυτό το πλεονέκτημα στους τελικούς δικαιούχους μέσω χαμηλότοκων και μακροπρόθεσμων δανείων. Η κύρια … Διάβασε περισσότερα…

The significant role of EIB in Cyprus

The European Investment Bank (EIB) is the Bank of the European Union (EU), owned by the EU28 member states. EIB was established in 1958 and encounters 60 years of experience in financing projects within and outside Europe, amounting up to 450 projects per year in over 160 countries. Today, EIB is the largest multilateral lender and borrower in the world, raising funds from the international capital markets and passing on favorable borrowing conditions to beneficiaries, through the provision of low interest rates and longer maturities. EIB’s main priority is investing in Europe’s growth, by promoting sustainable and inclusive growth, by … Διάβασε περισσότερα…

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ για την Οικονομία, 12.11.17.

Γιατί ο απλός πολίτης θα πρέπει να «πανηγυρίσει» επειδή ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ισοσκελισμένος και αναπτυξιακός; Αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο του, θα πει: «Ε και;» Αναγνωρίζεται εντός και εκτός Κύπρου η υπεύθυνη και συνετή οικονομική διαχείριση που οδηγεί τα τελευταία χρόνια την κυπριακή οικονομία σε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, από τους μεγαλύτερους στην ΕΕ (αναμένεται γύρω στο 3.7% για το 2017). Αυτό πρακτικά για τους πολίτες σημαίνει μια σειρά δεδομένων. Η ανάπτυξη προέρχεται από τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας, η οποία οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το γεγονός ότι στην Κύπρο, με βάση πρόσφατα … Διάβασε περισσότερα…

Δεν αλλάζεις μια Επιτυχημένη Συνταγή στην Οικονομία” στο περιοδικό Capital Today, 29.10.17.

1 ) Βλέπουμε αρκετή κινητικότητα στον τομέα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στον τόπο μας τον τελευταίο καιρό. Που νομίζετε ότι οφείλεται αυτό; Κυριότερα οφείλεται στην ανάκτηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης, μέσα από μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας, εντός και ιδιαίτερα εκτός. Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος πέρασε μέσα από συμπληγάδες για να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση και να επανέλθει στο δρόμο της ανάκαμψης. Δύσκολα ένας ξένος επενδυτής θα μπορούσε να εμπιστευτεί την Κύπρο του τότε, μια χώρα σε ύφεση, με σοβαρά δημοσιονομικά και  προβλήματα στον τραπεζικό τομέα. Σήμερα, ο ξένος επενδυτής έχει κάθε λόγο να εμπιστευτεί μια … Διάβασε περισσότερα…