Χαιρετισμός στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)

«Ο σεβασμός στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν κερδίζεται μόνο με συνταγματική ή νομοθετική κατοχύρωση. Το πως ως Πολιτεία δρούμε έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των συμπολιτών μας είναι το ουσιαστικότερο εργαλείο μέτρησης του πολιτισμού μας. Συνεπώς η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι υπόθεση όλων μας. Είναι δείγμα πολιτισμού, ενσυναίσθησης και ευθύνης η στήριξη αυτών των ατόμων και ιδιαίτερα η δημιουργία συνθηκών προσβασιμότητας και ενσωμάτωσης.

Στόχος μας πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες και η στήριξη τους μέσω της προώθησης μεταρρυθμιστικών δράσεων και προγραμμάτων για υλοποίηση στην πράξη της ισότητας ευκαιριών και δικαιωμάτων, με την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Σκοπός όλων μας είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από διακρίσεις και αποκλεισμούς»

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), όπου είχα την χαρά να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό εκ μερους του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβερωφ Νεοφυτου.