Συζήτηση στην Επ. Υγείας για το νομοσχέδιο της ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το τροποποιητικό νομοσχέδιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Θέλουμε για ακόμα μια φορά ως Δημοκρατικός Συναγερμός να τονίσουμε ότι έχουμε σταθεί αρωγός και έχουμε στηρίξει οποιεσδήποτε προσπάθειες της Πολιτείας για να διευκολύνει την πρόσβαση των ζευγαριών αλλά και των μονήρων ατόμων προς την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή της μητρότητας.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει, βελτιώνει και διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις γυναίκες, τα ζευγάρια, τα μονήρη άτομα για να κάνουν παιδί.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι θα δίνεται το δικαίωμα μέσα απ’ αυτό το νομοσχέδιο σε μονήρεις γυναίκες για να χρησιμοποιούν παρένθετη μητέρα. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι θα υπάρχει κατάργηση της άδειας από το συμβούλιο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προς τα μονήρη άτομα για να προχωρήσουν με την εξωσωματική. Επίσης αυξάνεται το όριο της παραγωγικής ηλικίας από 50 σε 53, υπάρχει διασύνδεση μέσα από αυτό το νομοσχέδιο του Κεντρικού Μητρώου Αρχείου του Συμβουλίου με τα αρχεία των Μονάδων που κάνουν τις εξωσωματικές, ούτως ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και να αποφεύγουμε οποιεσδήποτε καταχρήσεις που υπήρξαν στο παρελθόν. Υπάρχουν ρυθμίσεις για τα θέματα ενημέρωσης ακριβώς για να αποφεύγονται οι διαφημίσεις.

Συζητήσαμε το πολύ σημαντικό θέμα της ανωνυμίας και θα καταλήξουμε και στις επόμενες συνεδρίες.

Έχουμε θέσει ξανά και ξανά το θέμα της αύξησης της επιδότησης των εξωσωματικών για να υποβοηθήσουμε τις γυναίκες που έχουν ανάγκη, τις γυναίκες που περνούν και δύο και τρεις και τέσσερις φορές και πέντε και έξι, απ’ αυτή τη διαδικασία. Πέρα από το ψυχολογικό, σωματικό πρόβλημα είναι και το οικονομικό και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια για αύξηση αυτού του ποσού.

Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση στο μέλλον και είμαστε εδώ έτοιμοι να συνεισφέρουμε και να συμβάλουμε με κάθε τρόπο για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πιο όμορφη στιγμή της γυναίκας, αυτή της μητρότητας.

#IVF #eggfreezing #motherhood