Τιμή στους πεσόντες κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974

Πιστοί στο καθήκον μας για ακόμη μια χρόνια, αποτείνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στους 136 πεσόντες κατά την Τουρκική εισβολή το 1974, από τα Λατσια. #τούρκικηεισβολή1974