Συνέντευξη στο συμπόσιο της τράπεζας σπέρματος “Cryos”

Η συνέντευξη μου στο πλαίσιο των εργασιών του Συμποσίου της τράπεζας σπερματος cryos που διεξήχθει πρόσφατα στην Κύπρο. #cryos #cyprus #singlemother #eggfreezing