Στο 29ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ

Στο 29ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ! Ευχόμαστε καλές δουλειές στις διεργασίες του Συνέδριου με γνώμονα πάντοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον των εργαζομένων και την ανάγκη για κοινωνική συνοχή. #μετησεκ