Συνεδρία Επ. Ελέγχου (26/05) για τα θέματα των ενδονοσοκομειακών αναλώσιμων

 

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο του ΟΑΥ για τα θέματα των ενδονοσοκομειακών αναλώσιμων, τον κατάλογο Z, και για τα θέματα των τιμών των φαρμάκων.

Προέκυψαν δύο θέματα, η αύξηση των τιμών των φαρμάκων εντός ΓΕΣΥ σε αντίθεση με το πως ήταν πριν και η ανάγκη για ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων εντός του ΓΕΣΥ.

Έχουμε ήδη χαιρετήσει το γεγονός ότι ο ΟΑΥ κάνει προσπάθειες για να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων εντός του ΓΕΣΥ, δημιουργώντας και μια ειδική επιτροπή από ειδικούς επαγγελματίες η οποία θα αξιολογεί αυτά τα φάρμακα αλλά και μειώνοντας παράλληλα τον κατάλογο Ζ που είναι τα ενδονοσοκομειακά αναλώσιμα αλλά και προχωρώντας σε περισσότερες προσφορές. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων για να εξυπηρετείται στο τέλος της ημέρας καλύτερα ο ασθενής.

Επίσης είναι δική μας έκκληση περισσότερα καινοτόμα φάρμακα, τα οποία δίνονται από την επιτροπή ονομαστικών αιτημάτων να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ. Στο τέλος της ημέρας, για εμάς σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα ενός Γενικού Συστήματος Υγείας το οποίο ήδη εφαρμόζουμε, να βελτιώσουμε τα προβλήματα εκεί και όπου υπάρχουν και τις αδυναμίες, και να συμβάλουμε όλοι θετικά ούτως ώστε αυτό το σύστημα να υπάρχει και για τις μελλοντικές γενεές και να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες.