Συμμετοχή στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ

Ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, εκπροσωπώ τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην αντιπροσωπεία της Βουλής που συμμετέχει στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ.

Σε αυτά τα πλαίσια συμμετέχω διαδικτυακά στις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης που πραγματοποιούνται 15-16 Μαρτίου, με επίκεντρο τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, ζητήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και την ανάγκη αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
#eueconomicgovernance #interparliamentaryconference #interparliamentarycooperation #growthandstabilitypact