Νέο Σχέδιο Προσέλκυσης Επιχειρήσεων στην Κύπρο

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που χαιρετίζουμε τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση του νέου Σχεδίου Προσέλκυσης Επιχειρήσεων στην Κύπρο.
Το νέο Σχέδιο αναβαθμίζει και βελτιώνει το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, με στόχο την ενθάρρυνση της μεταφοράς των δραστηριοτήτων και της έδρας ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο, ενώ την ίδια ώρα παρέχει κίνητρα για προσέλκυση ξένων και Κύπριων εργαζομένων υψηλού βιοτικού επιπέδου, για να επιλέξουν την Κύπρο ως χώρα διαμονής και εργασίας.
Το νέο Σχέδιο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης της οικονομίας του τόπου ιδιαίτερα σε μια εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μια παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή αβεβαιότητα.
Ευελπιστούμε ότι κατά τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σύντομα στη Βουλή για προώθηση των σχετικών νομοθετικών αλλαγών, θα έχουμε τη θετική προσέγγιση όλων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση ενός τομέα που θα συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον τόπο μας.