Πρόταση για αύξηση του Σχεδίου Επιδότησης για Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας

Είναι καιρός να μιλήσουμε ανοικτά για τα θέματα γονιμότητας. Για το δικαίωμα της κάθε γυναίκας στη μητρότητα.

Το κρατικό Σχέδιο επιδότησης της Υπογονιμότητας, το οποίο βελτιώθηκε σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια, στηρίζει νεαρά ζευγάρια και γυναίκες σε αυτό το δύσκολο ταξίδι.

Αναγνωρίζοντας το πολύ δαπανηρό της όλης διαδικασίας, αλλά και το ενδεχόμενο να χρειάζεται αυξημένος αριθμός θεραπειών, απέστειλα επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας με εισήγηση την αύξηση του ποσού των €2,500 που δίνεται για κάθε ολοκληρωμένη διαδικασία εξωσωματικής στα €3,000. Ανάλογη αύξηση μπορεί να υπάρξει και για το κάθε στάδιο της διαδικασίας που αναφέρεται στα πλαίσια του Σχεδίου.

Ευελπιστώ ότι η πιο πάνω εισήγηση μου θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές❤️

#fertilityawareness #fertility #ivf