Πορεία Χριστοδούλας 17/04/2022

Στη Μάχη ενάντια στον Καρκίνο! Στη Μάχη για τη Ζωή!

Πορεία Χριστοδουλας 2022 για όλους τους συνανθρώπους μας που αγωνίζονται καθημερινώς για το πολυτιμότερο αγαθό, την Υγεία μας!

#στημάχηκατάτουκαρκίνου #stimaxienantiastonkarkino #stimaxi2022 #fightingcancer