Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες

20 χρόνια @europadonnacyprus!
18 χρόνια η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες!

Φετος διεκδικούμε το δικαίωμα στη λήθη! Το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται όλοι οι πολίτες από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τον ίδιο τρόπο, χωρίς διακρίσεις!

Για πάντα μαζί μπορούμε πολύ περισσότερα!

#πορείαμετιςροζφιγούρες2022 #europadonnacyprus #τοδικαιωμαστηληθη#cancerawarenessmonth🎀 #cancerawareness