Παρέμβαση στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη καταπολέμηση του καρκίνου

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας κα Σάβια Ορφανίδου συμμετείχε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.
Σε παρέμβασή της, η κα Ορφανίδου χαιρέτισε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και ως βασικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας για τη δόμηση πιο ισχυρών και ανθεκτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.
Η Κύπρια βουλευτής σημείωσε ότι η ψηφιοποίηση των δεδομένων υγείας των ασθενών θα ενισχύσει τον τομέα έρευνας και την καλύτερη διασυνοριακή περίθαλψη για πρόληψη και καταπολέμηση του καρκίνου. Η κα Ορφανίδου υπογράμμισε ότι για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου χρειάζεται αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επαρκής χρηματοδότηση. Πρέπει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η κα Ορφανίδου, να αξιοποιήσουν το Σχέδιο, ώστε να επιτύχουν αποτελεσματικότερη εφαρμογή των υφιστάμενων Εθνικών Στρατηγικών τους κατά του καρκίνου.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η κα Ορφανίδου σημείωσε ότι πέραν της Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο, από το 2019 λειτουργεί το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων. Η κα Ορφανίδου υπογράμμισε τις εξιδεικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, καθώς και άλλοι φορείς στους τομείς της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης.
Το καθήκον μας ως βουλευτές είναι να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες και διακρίσεις, με κατάλληλες υποδομές και επαρκή στελέχωση, κατέληξε η κα Ορφανίδου.
#fightingcancer #beatingcancer #europenparliament