Ομιλία στον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας

«Λέμε συχνά ότι μια κρίση είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού αλλά και μελλοντικού σχεδιασμού. Επειδή το ακρωτήριο εκπροσωπείται από γυναίκες της υπαίθρου, έναν ζωντανό οργανισμό, έναν πρεσβευτή της γαστρονομίας του τόπου μας, λέω πως παρουσιάζεται για σας η ευκαιρία στην μετά πανδημία εποχή, να επωφεληθείτε από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χώρα μας, να εμπλουτίσετε το παραγωγικό σας πακέτο με την ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάριν είναι η σύνδεση και οργάνωση του αγροτουρισμού με την πράσινη ανάπτυξη, ώστε να αναπτυχθούν γύρω από αυτόν δεκάδες επαγγέλματα και δραστηριότητες. Πιστεύω πως μπορείτε να δώσετε μια αναπτυξιακή διάσταση η οποία θα έχει κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα…»

Από την ομιλία της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Ιωσηφινας Αντώνιου που ανέγνωσα στην πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγγλισιδων με θέμα την ανάδειξη των συνεπειών της πανδημίας στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Ευχαριστώ τις αγαπητές φίλες Άννα Κοσμα και Ελένη Σακκαδα για την πρόσκληση και τη φιλοξενία ❤️❤️🙏