Δήλωση για κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας

Σήμερα στην Επιτροπή Υγείας συζητήσαμε το νόμο που ρυθμίζει την ίδρυση, τη λειτουργία, τον έλεγχο και την εποπτεία για τα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

Θέλουμε να τονίσουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός ότι θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν πρακτικές και σωστή λειτουργία με βάση τις βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό για τα νέα κέντρα που θα δημιουργηθούν από τώρα και στο εξής. Πρέπει να το ρυθμίσουμε σωστά με στόχο και σκοπό τη βελτίωση της παροχής ποιότητας στον ασθενή.

Παράλληλα όμως, μέσα απ’ αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να βρούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις που να μην καταστρατηγούν την ασφάλεια ή την υγεία των ασθενών αλλά να καλύπτουν και τα υφιστάμενα κέντρα αποκατάστασης, ούτως ώστε να μπορεί να συνεχιστεί και η λειτουργία τους απρόσκοπτα για να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τον ασθενή και τον πολίτη.

Έχουμε καλέσει το Υπουργείο Υγείας να επαναλάβει τη διαβούλευση ούτως ώστε να βρεθεί μέσα σ’ ένα πνεύμα συνεργασίας μια κοινή συνισταμένη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν και αυτό είναι και έκκληση του Δημοκρατικού Συναγερμού, να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου.