Κατάθεση θεμέλιου λίθου Νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας

Ακόμα ένα πολύ μεγάλο και πολυσήμαντο έργο γίνεται επιτέλους πραγματικότητα! 👏👏

Θεμέλιος λίθος από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για το νέο σύγχρονο Νοσοκομειο Αθαλασσας, συνολικού ύψους €33εκ, το οποίο θα αναβαθμίσει σε όλα τα επίπεδα την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους πάσχοντες στον τομέα της ψυχικής υγείας ❤️
#cyprus #ψυχικήυγεία #νεονοσοκομειοαθαλασσα