Φεστιβάλ «Γλυκό του Κουταλιού» στην πανέμορφη μας Κακοπετρια 24/09

Φεστιβάλ «Γλυκό του Κουταλιού» στην πανέμορφη μας Κακοπετρια

Μαθαίνοντας στη Δέσποινα τις παραδόσεις του τόπου μας ❤️❤️

#κακοπετριά #φεστιβάλ