Επιτροπή Υγείας – Νομοσχέδιο “Περί Μολυσματικών Ασθενειών” – 04/11/2021

Συζητήσαμε σήμερα το νομοσχέδιο περί επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών. Έχουμε ακούσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στους οποίους δόθηκε ο λόγος για να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις δικές τους τοποθετήσεις για συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου.

Οφείλουμε να πούμε το εξής: Ήταν λόγω των γρήγορων αντανακλαστικών της κυβέρνησης αλλά και της ταχύτητας με την οποία μπορούσε να βγάλει τα διατάγματα που μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία . Διατάγματα, με βάση τα οποία προωθήθηκαν μέτρα που εφαρμόστηκαν και από τους ίδιους τους πολίτες. Συνεπώς ήταν τα γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης αλλά την ίδια ώρα και η συμμόρφωση της πλειοψηφίας των πολιτών που καταφέραμε σήμερα και απολαμβάνουμε όλοι μας αυτή τη θετική επιδημιολογική εικόνα.

Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση η οποία εφαρμόζεται με βάση τον περί λοιμοκάθαρσης νόμο ο οποίος καταργείται γιατί πρέπει να εκσυγχρονίσουμε το νομικό πλαίσιο με αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε ενώπιον μας. Θα πρέπει ακριβώς να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να προωθούμε αυτές τις ενέργειες και αυτά τα μέτρα ούτως ώστε το δημόσιο συμφέρον και το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη να τίθεται πάνω απ’ όλα.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε τις επόμενες συνεδριάσεις με την κατ’ άρθρο συζήτηση του θέματος λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και όλες τις απόψεις και εκεί θα μπορούμε έτσι να περάσουμε το μήνυμα ξεκάθαρα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε εφόδια προς την κυβέρνηση, προς το υπουργικό συμβούλιο, προς τον υπουργό υγείας για να μπορεί να αντιμετωπίζει την πανδημία, γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει αυτή η πανδημία.