Επιτροπή Υγείας – Δημιουργία Ενιαίας Εθνικής Αρχής για τα Ασθενοφόρα – 14/10/2021

Σήμερα στην Επιτροπή Υγείας συζητήσαμε το θέμα της δημιουργίας Ενιαίας Εθνικής Αρχής για τα Ασθενοφόρα. Ένα θεμα για το οποίο υπάρχει καθυστέρηση στην υποβολή του αναθεωρημένου νομοσχεδίου ενώπιον της Επιτροπής Υγείας.

Όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας, πρόθεση του είναι, σε ένα μεταβατικό στάδιο, η δημιουργία μιας Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων που θα είναι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων υπό την εποπτεία του ΟΚΥΠΥ, και στο μέλλον θα μπορεί να γίνει επαναξιολόγηση του όλου συστήματος, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής στο μέλλον που θα περιλαμβάνει κρατικά και ιδιωτικά ασθενοφόρα.

Εχουν τοποθετηθεί όλοι οι επλεκόμενοι φορείς και υπήρξε έκκληση από πολλούς απο αυτούς για την ένταξη και των ιδιωτικών ασθενοφόρων, όχι μόνο του ΟΚΥΠΥ, σε αυτή την ανεξάρτητη εθνική αρχή.

Εμείς αυτό που ζητήσαμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ότι θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης από το Υπουργείο Υγείας, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να έχουμε ενώπιον μας ένα νομοσχέδιο που θα διέπει αυτό το σύστημα. Στόχος πάντοτε η παροχή της καλύτερης περίθαλψης για όλους τους ασθενείς.

Συνεπώς έκκληση της Επιτροπής Υγείας είναι να επισπευθουν οι διαδικασίες και όταν έχουμε ενώπιον μας το αναθεωρημένο νομοσχέδιο θα τοποθετηθούμε και για όλα τα επιμέρους ζητήματα.