Δήλωση – Επιτροπή Υγείας 31/03/2022 – Φυσιοθεραπείες για άτομα με αναπηρίες

Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας συζήτηση για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την απόφαση του ΟΑΥ όσον αφορά τις θεραπείες που δικαιούνται τα παιδιά με αναπηρίες, οι χρόνιοι ασθενείς, τα παιδιά με αυτισμό, τα παιδιά με ΔΕΠΥ, τα παιδιά με εγκεφαλικές παραλύσεις, τα παιδιά που ταλαιπωρούνται απ’ αυτούς τους αόρατους εχθρούς και χρειάζονται θεραπείες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και δυστυχώς ο ΟΑΥ είχε προχωρήσει σε μια απόφαση με βάση τα δικά του κριτήρια για να λαμβάνεται υπόψη η ηλικιακή προσέγγιση αλλά επίσης και η σοβαρότητα της κάθε ασθένειας.

Έχουμε ακούσει απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τους συνδέσμους, από τους ασθενείς, από τα ίδια τα παιδιά και μάλιστα από τη Νίκη Παπαπέτρου η οποία είναι φοιτήτρια ψυχολογίας και πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και μας έχει τονίσει πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία της και μετά τα 23, μετά τα 24, 25 χρόνια να δίνεται αυτή η ευχέρεια από το κράτος στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Να δίνεται δηλαδή αυτή η ευχέρεια για θεραπεία όποτε την έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά ανεξαρτητως της ηλικίας και της καταστασης του.

Αυτή είναι η ξεκάθαρη τοποθέτηση απ’ όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή αλλά και από πλευράς ΟΑΥ απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε, ότι θα εξεταστεί και θα επαναξιολογηθεί η όλη διαδικασία και η όλη απόφαση που έχει ληφθεί από τον ΟΑΥ μαζί με τις Επιτροπές που έχουν συσταθεί και συνεργάζονται με τον ΟΑΥ γι’ αυτό το θέμα, και πιο συγκεκριμένα από την επιτροπή φυσιοθεραπειών για παιδιά με εγκεφαλικές παραλύσεις.

Ως Επιτροπή Υγείας έχουμε αποφασίσει ότι θα επαναφέρουμε για συζήτηση το θέμα εντός ολίγων εβδομάδων για να δούμε που έχει καταλήξει αυτή η επαναξιολόγηση της απόφασης του ΟΑΥ για να μην περιορίζει τις θεραπείες στα παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Και ως Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζουμε απόλυτα αυτή την προσπάθεια για να στηρίξουμε στο τέλος της ημέρας τους ασθενείς μας, τα παιδιά μας που το έχουν πραγματική ανάγκη.