Συνεδρία Επιτροπής Υγείας για τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών 23/09/2021

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, για τα τμήματα πρώτων βοηθειών στα ιδιωτικά και στα δημόσια νοσηλευτήρια. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις, έχουν ακουστεί πάρα πολλά προβλήματα από τους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά θέματα της υποστελέχωσης, θέματα εξοπλισμού, αναλώσιμων, θέματα παραϊατρικού προσωπικού κτλ, που δεν είναι στα επίπεδα που θα πρέπει για να αντιμετωπίζουν σωστά τα περιστατικά με τους ασθενείς.

Έχουν δοθεί απαντήσεις από τον ΟΑΥ και από τον ΟΚΥΠΥ ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τη μία πλευρά να στελεχωθούν σωστά με νοσηλευτικό προσωπικό τα ΤΑΕΠ και από την άλλη πλευρά από τον ΟΑΥ έχει τονιστεί ότι θα πρέπει να εξευρεθούν οι τρόποι για να ξεκινήσει ξανα η συζήτηση όσο αφορά την ένταξη των ιδιωτικών ΤΑΕΠ στο ΓεΣΥ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο που είναι ενταγμένο στο ΓεΣΥ που λειτουργεί το ΤΑΕΠ του, στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Υπάρχει ακόμη ένα που είναι ενταγμένο στο ΓεΣΥ αλλά λειτουργεί το ΤΑΕΠ του εκτός ΓεΣΥ και πληρώνει ο κόσμος. Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν, υπάρχει βούληση, υπάρχει θέληση από τις κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για να αντιμετωπίσουμε το θέμα.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ειμαστε εδώ μαζί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να υποβοηθήσουμε στο να εξευρεθούν οι λύσεις για να μην περιμένει ο πολίτης 49 ώρες όπως μας έχει λεχθεί σήμερα για ένα περιστατικό στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, για να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής, για να μην υπάρχουν αυτές οι έντονες και πολλές φορές εύλογες αντιδράσεις από τους πολίτες για τις πρώτες βοήθειες.

Συνεπώς θα συμβάλουμε όλοι και ο ΟΑΥ και ο ΟΚΥΠΥ και οι πολιτικές δυνάμεις και εμείς ως Επιτροπή Υγείας για να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Αναμένουμε να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα και θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα.

Να τονίσουμε επίσης και την ικανοποίηση μας ότι στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΟΚΥπΥ υπάρχει ο προϋπολογισμός για να προωθηθεί το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών στο Μακάρειο Νοσοκομείο για να εξυπηρετεί εκεί τα παιδιά.

23/09/2021