Συνεδρία Επιτροπής Υγείας 02/12/2021

Ξεκινήσαμε σήμερα την κατ’ άρθρον συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας του περί επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών νόμου. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί λοιμοκάθαρσις νόμου που ισχύει από το 1932 και ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου λαμβάνοντάς υπόψη τις εμπειρίες και τα μαθήματα που έχουμε πάρει και εύχομαι να πήραμε στα πλαίσια της πανδημίας.

Όπως μας ξεκαθάρισε η Νομική μας Υπηρεσία, ο Νομικός Σύμβουλος του κράτους, το εν λόγω νομοσχέδιο είναι απόλυτα συνταγματικό καθότι σε περίπτωση που το απαιτεί η προστασία της δημόσιας υγείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα περιορίζονται ακριβώς όπως αναγράφεται στο πλαίσιο του Συντάγματος. Στο πλαίσιο της αρχικής συζήτησης του θέματος τέθηκαν κάποιες διαφωνίες από τα άλλα κόμματα οι οποίες λήφθηκαν υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο το οποίο κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο το οποίο θεωρούμε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σήμερα υπήρξαν κάποιες έντονες πολιτικές διαφωνίες για επιμέρους ζητήματα γι’ αυτό και στην επόμενη συνεδρία γι’ αυτό το θέμα θα καλέσουμε και τον Υπουργό Υγείας με στόχο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σ’ αυτά τα σημαντικά θέματα πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και σύμπνοιας. Αυτός είναι εξάλλου ο στόχος της Επιτροπής Υγείας, για να μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε αυτό το απαρχαιωμένο σύστημα, αυτό το απαρχαιωμένο πλαίσιο και να μπορέσουμε με καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πανδημίας που όπως όλοι γνωρίζουμε δεν έχει ακόμα τελειώσει.