Επιτροπή Περιβάλλοντος 03/11/2021

Συζητήσαμε τη Τετάρτη (3/11) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος την ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Περιβάλλοντος όσον αφορά τους στόχους της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πιο συγκεκριμένα το στόχο για την καθαρή εσωτερική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 το γνωστό σε όλους Fit for 55.

Υπάρχουν 13 προτάσεις στα πλαίσια της ευρωπαϊκής επιτροπής οι οποίες συζητούνται αυτή τη στιγμή και αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαβούλευση στην οποία συμμετέχει και η δική μας χώρα και να δούμε ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες που θα απορρέουν απ΄ αυτές τις προτάσεις για το κάθε κράτος μέλος. Να πούμε ότι η Κύπρος όπως και όλα τα κράτη μέλη έχει καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κλίμα και την ενέργεια και εφαρμόζεται οριζόντια από όλα τα Υπουργεία και ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τρόπο συμβατό με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα αλλά και με τρόπο που θα είναι προς όφελος όλων σε μια κυκλική, πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης να πούμε ότι και στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δράσεων και των έργων αφορά ακριβώς αυτά τα έργα που θα μας βοηθήσουν για να μεταβούμε σε αυτή την κυκλική και πράσινη οικονομία.

Κυριότερος μας στόχος είναι να συμμορφωθούμε τόσο με τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ποσοστό που πρέπει το ευρωπαϊκό τα επόμενα χρόνια και να συμβάλουμε και εμείς στον ευρωπαϊκό στόχο, να μειώσουμε τους ρύπους στον βαθμό που πρέπει και να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας απόδοση.

Στόχος μας είναι ένα περιβάλλον που θα προστατεύεται, ένα περιβάλλον καθαρό, η ασφάλεια και υγεία των πολιτών και ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτά τα σχέδια και το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και τους ευρωπαϊκούς στόχους.