Δήλωση Επιτροπή Ελέγχου – ΟΑΥ

Συνεχίσαμε σήμερα τη συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου για την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΑΥ για το έτος 2020.

Θα επαναλάβουμε τη θέση μας για ακόμη μία φορά, η μεγαλύτερη έγνοια του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ, της μεγαλύτερης κοινωνικής κατάκτησης του Κύπριου πολίτη που ψηφίσαμε χωρίς καμία αλλαγή στη φιλοσοφία ή στην αρχιτεκτονική του.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο ΟΑΥ άμεσα να προχωρήσει με αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις που καταγράφονται, τις προκλητικές σπατάλες, την κακή διαχείριση, την έλλειψη συστήματος ελέγχου που διαπιστώνονται τα τελευταία δυόμιση χρόνια εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Για να μην μπορεί κανένας επιτήδειος να καταχραστεί το σύστημα εις βάρος του φορολογούμενου πολίτη αλλά την ίδια ώρα να βεβαιωθούμε ότι ο φορολογούμενος πολίτης δεν θα πληρώνει δύο και τρεις φορές για το ίδιο πράγμα τη στιγμή που κάποιες δαπάνες υγείας θα πρέπει να καλύπτονται από το σφαιρικό προϋπολογισμό του ΓεΣΥ και όχι από το κράτος.

Όπως μας έχει ενημερώσει η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας κ. Γιαννάκη, ο Υπουργός Υγείας είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ΟΑΥ πριν λίγες μέρες και έχει θέσει επτά συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να προωθήσει άμεσα ο ΟΑΥ μέχρι τον Ιούνιο του 2022 με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον ασθενή.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θα παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτών των σημείων από τον ΟΑΥ με στόχο την εποικοδομητική μας συμβολή προς την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων και με στόχο να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και τις προκλήσεις που εάν δεν αντιμετωπιστούν, θα οδηγήσουν είτε στην υπονόμευση της ποιότητας των υπηρεσιών είτε στην αύξηση των εισφορών και αποτέλεσμα αυτών την κατάρρευση του ΓεΣΥ.
Κάτι που εμείς δεν επιθυμούμε και ο στόχος μας είναι να το διατηρήσουμε, να το βελτιώσουμε και να το αναβαθμίσουμε.