Επιτροπή Ελέγχου 09/12/2021

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου το θέμα της ένταξης των ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι τόσο ο ΟΑΥ όσο και όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και όχι μόνο, θα πρέπει να κινούνται εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Από τη στιγμή που και ο ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας έχουν εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση ότι πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα το συγκεκριμένο και μετά από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, θα αναμένουμε να έρθει ενώπιον της Βουλής η νομοθετική ρύθμιση που θα ρυθμίζει αυτό το θέμα για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία σύγκρουση με τη νομοθεσία.

Μετά που θα ολοκληρωθεί αυτή η ρύθμιση, αναμένουμε βεβαίως να ολοκληρωθεί και η διαδικασία του ΟΑΥ που έχει ήδη ξεκινήσει διαβούλευση μαζί με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να ενταχθούν και τα ΤΑΕΠ τους εντός του ΓεΣΥ γιατί δεν νοείται να υπάρχει ιδιωτικό νοσηλευτήριο εντός του ΓεΣΥ χωρίς να έχει ενταχθεί και το ΤΑΕΠ του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εντός του ΓεΣΥ.