Πρώτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ελέγχου 01/07/2021

Στη πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου (1/7) όπου ανέλυσε το δικό του έργο, αρμοδιότητες και όραμα ο Γενικός Ελεγκτής. Οφείλουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός να πούμε ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ενίσχυση του ελέγχου σε κάθε επίπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θέλουμε μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να ενδυναμώσουμε τα θέματα λογοδοσίας και διαφάνειας γιατί είναι μεγάλα και πολύ σημαντικά συστατικά για το τι εστί Δημοκρατία. Και σ’ αυτό το πλαίσιο ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη στήριξη όλων των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Ελεγκτή στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του καθενός που έχει τον ρόλο να διαδραματίσει σ’ αυτά τα σημαντικά θέματα.

Ευελπιστούμε σε μια πιο στενή συνεργασία με όλους και αναμένουμε έτσι με αγωνία να ξεκινήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου για να ενδυναμώσουμε αυτό το αίσθημα που υπάρχει ότι ξεκίνησαν να γίνονται έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, ξεκίνησε να υπάρχει λογοδοσία, αντιμετωπίζουμε την ατιμωρησία. Θέλουμε να προωθήσουμε αυτά τα θέματα σε όλα τα επίπεδα.