Επιστολή προς ΟΚΥΠΥ για τη στελέχωση και αναβάθμιση/επέκταση της Μονάδας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου

κ. Μάριο Παναγίδη
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Θέμα: Ενημέρωση αναφορικά με (α) τη στελέχωση και (β) την κτηριακή αναβάθμιση/επέκταση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου

Επιθυμώ να αναφερθώ στα πιο πάνω θέματα και να σας παρακαλέσω όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή προτίθεται να προβεί ο ΟΚΥΠΥ για την επαρκή στελέχωση, αλλά και την κτιριακή αναβάθμιση/επέκταση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου. Τα πιο πάνω θέματα τέθηκαν επανειλημμένως υπόψη του ΟΚΥΠΥ τόσο από εμένα, όσο και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας στο πλαίσιο των εργασιών της, όπου έτυχε διαβεβαίωσης από τους εκπροσώπους του ΟΚΥΠΥ ότι θα προωθηθούν οι δέουσες ενέργειες.
Σημειώνεται ότι και τα δύο ζητήματα είναι εξόχως σοβαρά και χρήζουν άμεσου χειρισμού καθότι πρόκειται για το μοναδικό κέντρο εντατικής νοσηλείας νεογνών επιπέδου ΙΙΙ ανά το παγκύπριο, το οποίο χειρίζεται περιστατικά πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών. Η κτηριακή αναβάθμιση/επέκταση, αλλά και η διασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού στη βάση των υφιστάμενων αναγκών και πρωτοκόλλων, κρίνονται απαραίτητα ούτως ώστε η Μονάδα να συνεχίσει να παρέχει της ίδιας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ευαίσθητο αυτό μέρος του πληθυσμού.
Δεδομένης της κοινής μας στόχευσης στην αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της υγείας των πολιτών, προσδοκώ στην έγκαιρη και θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,
Σάβια Ορφανίδου
Αναπλ. Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας