Επίσκεψη Επ. Υγείας στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο

Στα θέματα υγείας και ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τον καρκίνο, η ψυχολογία ενός ανθρώπου διαδραματίζει ενδεχομένως τον πιο νευραλγικό παράγοντα για ανάκαμψη και πλήρη αποθεραπεία.
Αυτή η προσέγγιση είναι διάχυτη όπου και να κοιτάξεις στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο που επισκεφθηκαμε σήμερα ως αντιπροσωπεία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής.
Ευχαριστούμε τον καθηγητή Ζαμπογλου και όλη την επιστημονική του ομάδα για την ενημέρωση και την ξενάγηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου. Ιδιαίτερες όμως ευχαριστίες τους οφείλουμε για το εξαιρετικό ιατρικό έργο που επιτελούν στο θέμα της ογκολογίας και όχι μόνο.

Ευχαριστούμε!