Επίσκεψη στη περιοχή Ιδαλίου με Επιτροπή Περιβάλλοντος

Επισκεφθήκαμε, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, τη περιοχή Ιδαλίου, για να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι τη κατάσταση με τα καλώδια υψηλής τάσης που περνούν πάνω από σπίτι πολιτών. Αντιληφθήκαμε το πρόβλημα που επικρατεί και τασσόμαστε στο πλευρό των πολιτών.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός τασσόμαστε υπέρ της μετακίνησης των πυλώνων της ΑΗΚ άμεσα ούτως ώστε να διευθετηθεί ένα πρόβλημα που χρονίζει και αφορά την υγεία των πολιτών.

Βεβαίως, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε το ίδιο πρόβλημα κάπου αλλού γι’ αυτό και πρέπει να γίνουν μελέτες σωστές για να μεταφερθούν άμεσα αυτοί οι πυλώνες. Μια από τις εισηγήσεις μας που ενδεχομένως να συγκλίνουν προς αυτό και πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς είναι να γίνει μια υπογειοποίηση των καλωδίων. Είναι μια λύση που είναι προς όφελος του περιβάλλοντος. Είναι μια λύση λιγότερο δαπανηρή από άλλες λύσεις και θεωρώ ότι στη σύγχρονη Κύπρο του 21ου αιώνα αυτές τις λύσεις πρέπει να προωθούμε δεδομένου ότι και οι μελέτες θα καταδείξουν ότι αυτή η λύση είναι και η πιο σωστή.

Στεκόμαστε δίπλα από τους πολίτες και τους δημότες του δήμου Δαλίου και συμπαραστεκόμαστε σ’ αυτό τον αγώνα για να μεταφερθούν οι πυλώνες με τον τρόπο που πρέπει να μεταφερθούν.

14/4/2021