Επίδομα Μητρότητας – Προϋπολογισμός Υπουργείου Εργασίας

👉Στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας επαναφέραμε την πρότασή μας για επέκταση της άδειας μητρότητας στις 26 εβδομάδες από το πρώτο παιδί.

👉Το θέμα αυτό αφορά μια πολύ μεγάλη μερίδα του γυναικείου πληθυσμού και ιδιαίτερα τις νεαρές μητέρες που έρχονται αντιμέτωπες με την πρόωρη γέννηση και τα πρόωρα νεογνά, και με πολύ μεγάλες δυσκολίες.

👉Συνεπώς θεωρούμε ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εξεταστεί αυτό το θέμα άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας, κάνοντας αυτήν την αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνδέοντας αυτό το θέμα και με την ενίσχυση των υποδομών, όπως για παράδειγμα βρεφοκομικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, ούτως ώστε να διευκολύνουμε τα νεαρά ζευγάρια.

#maternityleave