Δήλωση Επιτροπή Ελέγχου 19/5 – Γήπεδο Λεμεσού

Για εμάς στον Δημοκρατικό Συναγερμό το γήπεδο της Λεμεσού είναι ένα στολίδι για την ίδια την πόλη της Λεμεσού το οποίο ανήκει στο κράτος. Όπως έχει αναφερθεί από τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΚΟΑ έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες αναφορικά με την ανέγερση του κτηρίου και οι όποιες αναφορές που γίνονται γι’ αυτό το θέμα δεν τεκμηριώνονται.

Αυτό που απομένει πλέον είναι το θέμα της διαχείρισης όπου χωρίς καμία αμφιβολία και σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι αρχές και οι σωστές διαδικασίες ούτως ώστε αυτές οι διαδικασίες να συνάδουν απόλυτα με τις αρχές που επιβάλει το κοινοτικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή είναι η ξεκάθαρη πρόθεση των αρμόδιων αρχών όπως έχει ήδη δηλώσει και ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, είναι σε απευθείας επικοινωνία τόσο με τον Γενικό Εισαγγελέα όσο και με τον Γενικό Ελεγκτή αλλά και με την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων.

Ανεξάρτητα από τι λέμε εδώ στην Κύπρο, θεματοφύλακας όλων αυτών των σωστών διαδικασιών είναι πάντοτε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής