Επ. Ανθρωπίνων – Πρόταση Νόμου για Παροχή Προτεραιότητας σε Χώρους Εξυπηρετήσης του Κοινου σε Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού

Συνεχίσαμε σήμερα τη συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των δυο προτάσεων νόμου που είχα καταθέσει, για την προτεραιοποίηση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, σε χώρους που εξυπηρετείται το κοινό, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Οι ευάλωτες ομάδες είναι τα άτομα με αναπηρία, οι έγκυες και οι συνταξιούχοι 75 χρονών και πάνω. Μαζί με τις δυο προτάσεις νόμου συζητήθηκε και η πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου η οποία αφορά τροποποίηση στον περί αναπήρων νόμο. Που αφορά επίσης πάλι την προτεραιοποίηση των ατόμων με αναπηρία σε σημεία λιανικής πώλησης. Θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν γενικά τοποθετηθεί θετικά προς τις τρεις προτάσεις νόμου γιατί οφείλουμε να θεσμοθετήσουμε αυτήν την προτεραιοποίηση η οποία γίνεται και στο εξωτερικό με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού προς τα ευάλωτα άτομα όταν εξυπηρετείται το κοινό σε συγκεκριμένους χώρους, είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο χώρο και να δημιουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο κουλτούρα ευαισθητοποίησης και κουλτούρα ευγένειας για τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αποφασίσει να συμπτύξουμε τις τρεις προτάσεις σε μια και να οδηγηθεί η πρόταση και εκ μέρους της υποφαινόμενης αλλά και εκ μέρους της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου η οποία απουσιάζει σήμερα στο εξωτερικό, για να οδηγηθεί στην Ολομέλεια με την ευχή ότι θα περάσει αυτή η πρόταση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να διασφαλίσουμε ακόμη μια φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και πολλές φορές δεν έχουν τη σωστή αντιμετώπιση όπως θα έπρεπε να έχουν.

 

14.11.2022