Δήλωση Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – 23/06/2022

 

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το πολύ σημαντικό θέμα του αγνώστου πατρός στις πολιτικές ταυτότητες και κατ’ επέκταση και τα στοιχεία μητρός. Το θέμα προκύπτει από την έκθεση της Επιτρόπου του Παιδιού από το 2012. Όπως μας έχει ήδη αναφέρει η Επίτροπος αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως τη σημερινή εποχή να μην εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο είχαν συμπεριληφθεί τον καιρό εκείνο που αποφασιζόταν το θέμα, ενώ την ίδια ώρα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε μερίδα παιδιών τα οποία στιγματίζονται, περιθωριοποιούνται και έχουν δυσμενείς διακρίσεις εναντίον τους. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός τασσόμαστε υπέρ οποιασδήποτε προσπάθειας για εξάλειψη κάθε διάκρισης εναντίον των παιδιών και τασσόμαστε υπέρ της οποιασδήποτε προσπάθειας για υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κάθε παιδιού.

Έχουμε θέσει κάποια ερωτήματα στο αρμόδιο Υπουργείο, όπως γιατί χρειάζονται καταγραφή των στοιχείων πατρός και μητρός στις ταυτότητες, ποιος είναι ο λόγος που πηγάζει αυτή η ανάγκη να τα έχουμε, ποιος αποφασίζει για αυτά τα θέματα και κατά πόσο θα μπορεί να υπάρξει στο μέλλον επιλογή για αυτούς που δεν επιλέγουν να τα έχουν συμπεριλαμβανομένα πάνω στις ταυτότητες, να επιλέξουν να μην συμπεριλαμβάνονται. Επίσης να πούμε ότι θεωρούμε πολύ έντονα ως Δημοκρατικός Συναγερμός ότι η ψηφιοποίηση του συγκεκριμένου τμήματος αλλά και η ανάγκη δημιουργίας ενός ψηφιοποιημένου αρχείου το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία θα λύσει πάρα πολλά από τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και να μπορούν να γίνονται σωστά οι έλεγχοι είτε εισόδου και εξόδου παιδιών από τη Δημοκρατία αλλά και έλεγχοι που αφορούν αστυνομικούς ελέγχους.

Θέλουμε και τασσόμαστε υπέρ του να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες αλλά την ίδια ώρα τασσόμαστε υπέρ οποιασδήποτε προσπάθειας για να μην δημιουργούνται αυτές οι διακρίσεις εναντίον παιδιών που δεν έχουν ούτε μητέρα ούτε πατέρα και αναμένουμε βεβαίως την επόμενη συνεδρία για να πάρουμε αυτές τις απαντήσεις.