Δήλωση για το Εμβολιαστικό Πρόγραμμα Παιδιών

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας για το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών. Το Υπουργείο Υγείας μας ενημέρωσε ότι στο μεταβατικό διάστημα που διανύουμε με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και την εισαγωγή των εμβολίων τους δικαιούχους μέσω του συστήματος εντοπίζονται όντως ελλείψεις και κενά στα πολυδύναμα εμβόλια λόγω πρακτικών προβλημάτων όπως πχ. κάποιες εταιρείες σταμάτησαν την εισαγωγή εμβολίων στην Κύπρο. Καταβάλλονται πραγματικά σημαντικές προσπάθειες εκ μέρους του Υπουργείου για κάλυψη αυτού του κενού μέσω ενδιάμεσων συνοπτικών διαδικασιών για αγορά εμβολίων μέχρι τις αρχές Μαΐου που θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την αγορά της μεγάλης δόσης των εμβολίων.

Το Υπουργείο προωθεί ένα νέο σχήμα εμβολίων όπως μας έχει λεχθεί το οποίο έχει εμπλουτιστεί και έχει βελτιωθεί και έχει επίσης τονιστεί ότι το κόστος από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τα εμβόλια το 2020 έχει φτάσει στο συνολικό κόστος για τα εμβόλια στα 17,5 εκατομμύρια. Το Υπουργείο επίσης μας ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται πρόταση για ένα νέο σχεδιασμό του όλου προγράμματος για συμπερίληψη όλων των εμβολίων και για τα ενήλικα άτομα και για τα ανήλικα άτομα στον μηχανισμό αποζημίωσης του ΓεΣΥ, ο οποίος νέος σχεδιασμός θα λύσει πραγματικά το όλο πρόβλημα.

Θέλουμε να τονίσουμε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της υγείας και των παιδιών και όλου του πληθυσμού της Κύπρου και πόσο σημαντική είναι η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στα θέματα υγείας για όλους μας.

18/3/2021