Επιτροπή Ελέγχου – Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 07/04/22

 

Εξετάσαμε σήμερα την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 2020 στην παρουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, του Αρχηγού Αστυνομίας κι άλλους υπηρεσιακούς.

Όπως μας έχει δηλώσει η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη οι συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή από το ίδιο το Υπουργείο της και έχουν ήδη συστήσει μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο η οποία ενισχύεται με άτομο που έχει πάει για εκπαίδευση ακριβώς για να παρακολουθεί και να ελέγχει αυτή τη συμμόρφωση που πρέπει να υπάρχει από το Υπουργείο σε σχέση με τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θέλουμε να συγχαρούμε την Υπουργό Δικαιοσύνης για τη σκληρή δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα από το Υπουργείο της, από το Γενικό Διευθυντή και άλλους υπηρεσιακούς. Όσον αφορά την Αστυνομία αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα αλλά ιδιαίτερα και για τη κτηριακή αναβάθμιση που είχε τεθεί σήμερα από το Γενικό Ελεγκτή αλλά και για τον περιορισμό των υπερωριών που έχει ο Γενικός Ελεγκτής σημειώσει στην Έκθεση του ότι υπάρχει σε αυξημένα επίπεδα. Αναφορικά με το τμήμα των φυλακών θέλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη μας ικανοποίηση για το εξαίρετο έργο που επιτελείται εκεί από τη Διεύθυνση των φυλακών παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν με τον υπερπληθυσμό που ακόμα ταλανίζει τις κεντρικές μας φυλακές αλλά και κάποια μεμονωμένα, συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν με κάποιους δεσμοφύλακες όσον αφορά τις άδειες ασθενείας.

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ξεκάθαρα το δικό μας αίτημα ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το κτήριο που έχει εγκατασταθεί μέσα το κρατικό αρχείο με ένα νέο κτήριο γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι η ιστορία του τόπου μας και πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο.