Εκδήλωση ΚΟΓΕΕ

Στηρίζοντας την γυναικεία επιχειρηματικότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα! Συγχαρητήρια για ακόμη μια χρόνια στην Στη @bpwcyprus !

#womenempowerment #womenbusiness #genderequality 💪💪