Εκδήλωση ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου για διασύνδεση του επαγγελματικού προσανατολισμού με την αγορά εργασίας

Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η διασύνδεση του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών και των φοιτητών μας με την κυπριακή αγορά εργασίας.

Υπάρχουν αρκετά επαγγέλματα που είναι ήδη κορεσμένα στην κυπριακή αγορά, υπάρχουν όμως και νέοι τομείς που έχουν καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια όπως η τεχνολογία, η έρευνα, η καινοτομία, οι νεοφυεις επιχειρήσεις, τα θέματα του oil and gas, και τόσα αλλά. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η σωστή, έγκαιρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση προς τη νέα γενιά όταν παίρνει τη σημαντική απόφαση για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Ευχαριστώ την Πρωτοπορία του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ευκαιρία να χαιρετίσω τη σημερινή τους εκδήλωση για την αγορά εργασίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου και να τους συγχαρώ για τις σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες.